top of page
DSC06599-HDR-Edit (1) (1).jpg

ZONEPED

S__35692549_edited.jpg

นักปลูกที่ใช้วิธีปลูกเฉพาะทางของเขาและเทคโนโลยีการปลูกที่ทันสมัยทำ ให้ต้นไม้ของเขานั้นมีต้นที่มีประสิทธิภาพ พวกเขาวัดผลการปลูกด้วย KPI พวกเขานั้นใช้ระบบออโต้เมชั่นในระบบปลูกต้นไม้ของเขา
 

เราจะใช้ระบบออโต้เมชั่นในการปลูกเพื่อผลผลิตที่สุงสุด 1 kg ต่อต้นและกลิ่นและรสหอม หวาน พวกเขานั้นจะพัฒนาสายพันธ์ต้นไม้เป็นของเขาเองสายพันธ์นั้นจะมีชื่อว่า บางพรมวีสสส.

Rate Us
Don’t love itNot greatGoodGreatLove it
Comments

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page