top of page
Career at WeedviewTH

CAREER

Store Staff

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลความสะอาดของร้าน (สองชั้น พื้นที่ ประมาณ50 ตร.ม.)

 • ทำความอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบของลูกค้า

 • เสริฟ์น้ำและอาหารตามี่ลูกค้าสั่ง

 • บันทึกออเดอร์ขายของผ่านเครื่องPOS

 • แนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า

 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 20-28 ปี

 • มีใจรักบริการ ชอบงานบริการ

 • มีประสบการณ์งานบริการเช่นร้านอาหาร หรือโรงแรม

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับกัญชาจะมีพิจารณาเป็นพิเศษ

Image by Duy Pham
bottom of page